Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Nyhamna

Ptil har ført tilsyn med arbeidsmiljøforhold og kran- og løfteoperasjoner på Nyhamna.


Nyhamna er et gassprosessanlegg som ligger i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Anlegget mottar gass gjennom rørledning fra Ormen Langefeltet, og er under utbygging for å motta gass fra flere felt. Brønnstrømmen eksporteres gjennom rørledningen Langeled til Easington i England. AS Norske Shell (Shell) er operatør for anlegget.

Ptil førte i dagene 29.2 – 2.3.2016 tilsyn med Shells styring av arbeidsmiljø og sikkerhet ved planlegging og utførelse av ISO-arbeid (isolasjon, stillas og overflate), samt utførelse av kran- og løfteoperasjoner i forbindelse med det pågående utbyggingsprosjektet.

Innenfor arbeidsmiljø var tilsynet en oppfølging av tilsyn i 2014 og 2015 på dette området. Ett av målene med tilsynet var å følge opp hvordan observasjoner i tidligere tilsyn ble fulgt opp, spesielt med hensyn til styring av ISO-aktiviteter og arbeidstakermedvirkning.

Tilsynet viste at Shell og entreprenørene som er involvert i prosjektet har rettet opp avvik og forbedringspunkter fra tidligere tilsyn, men at det fortsatt er forbedringspotensial når det gjelder involvering av arbeidstakernes representanter i de prosjektrelaterte aktivitetene, samt vernetjenestens tilgang til informasjon.

Det ble påvist ett avvik knyttet til oppfølging av innleide kraner.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppdatering av styrende dokumentasjon mht regelverkshenvisninger
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i utbyggingsprosjektet

Shell har fått frist til 5.4.2016 med å gjøre rede for hvordan avviket blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95