Gå til hovedinnhold

Tilsyn relatert til forebygging av akutte utslipp på Scarabeo 5

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 22. - 24.11.2011 en tilsynsaktivitet om bord på Scarabeo 5.


Mål
Målet for tilsynet var å verifisere forhold relatert til forebygging av akutte utslipp på Scarabeo 5.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til bruk av manuelle ventiler. 

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • barriere mot utslipp til sjø fra boreslamtanker
  • vedlikeholdsstyring
  • styrende dokumentasjon relatert til kompetansesikring
  • drenering fra boredekk
  • oppdateringer av tegninger vedrørende dreneringssystemet
  • lukking av aksjonspunkter
  • lekkasje fra slip-joint
  • sertifisering av trykkmåler

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77