Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge

Ptil førte i perioden 16.-17.2.2011 tilsyn med styringen av vedlikehold i Baker Hughes Norge (BJ Services).


Målet med tilsynsaktiviteten var å undersøke om BJ Services utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, vurdere BJ Services’ bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet og å undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger

Resultat
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i BJ Services’ styringssystemer og samtaler med de ansvarlige for styring av vedlikeholdet, samt verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på systemer og utstyr i Norge.

BJ Services oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

En del av observasjonene våre er karakterisert som avvik, og gruppert under følgende hovedområder:

  • dokumentasjon av valgte løsninger
  • styrende dokumenter
  • merking og klassifisering av systemer utstyr
  • bruk av klassifisering som grunnlag for vedlikeholdsprogram samt valg og prioritering av vedlikeholdsaktiviteter
  • vedlikeholdseffektivitet