Gå til hovedinnhold

Årlige endringer i HMS-forskriftene

Petroleumstilsynet har 23. desember 2013 fastsatt endringer i en rekke av HMS-forskriftene.


Endringene gjelder følgende forskrifter på Petroleumstilsynets myndighetsområde:

  • Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften).
     
  • Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).
  • Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).
  • Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift).

Se vedlagte endringsdokumenter nederst i artikkelen.

Petroleumstilsynet har samtidig gjort endringer i veiledningene til disse forskriftene, samt i veiledning til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Helsedirektoratet har samtidig gjort endringer i styringsforskriften med veiledning, i teknisk og operasjonell forskrift med veiledning og i veiledning til rammeforskriften på sitt myndighetsområde. 

Miljødirektoratet har samtidig gjort endringer i styringsforskriften med veiledning og i veiledningen til aktivitetsforskriften for på sitt myndighetsområde. 

Forskriftene trer i kraft 1. januar 2014. Endringer i veiledningene gis virkning fra samme dato.

Høringsrunde
Endringsforskriftene med veiledninger var på ekstern høring høsten 2013, og en rekke høringskommentarer ble mottatt på Petroleumstilsynets myndighetsområde.

Det som nå er vedtatt er endringer hvor det ikke ble mottatt vesentlige kommentarer i høringen.

De øvrige endringsforslagene vil bli bearbeidet våren 2014.