Gå til hovedinnhold

Endringar i rammeforskrifta

Endringar i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskrifta) vart fastsette i statsråd 17. juni 2016. Endringane trer i kraft straks.


Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet gjorde samtidig endringar i rettleiinga til rammeforskrifta. Endringane får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

Regelverket på nettstaden vår er endra tilsvarande.