Gå til hovedinnhold

Veiledninger

Formålet med en veiledning er å vise hvordan bestemmelser i en forskrift kan oppfylles.


Veiledningene er i seg selv ikke juridisk bindende, men forskriftene og veiledningene må ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av hvordan forskriftskravet skal innfris.

I tillegg brukes veiledninger for å gi informasjon om regelverket.