Gå til hovedinnhold

Klimakur 2020: Bidrar til klimakutt

Gjennom etatsgruppen Klimakur 2020 er Ptil med på å vurdere hvilke tiltak og virkemidler som må til for at Norge skal nå målet for utslippsreduksjon.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2009.2010".

Regjeringens ambisjon er at Norges globale CO2-utslipp innen 2020 skal være redusert med 30 prosent i forhold til utslippene i 1990. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif - tidligere SFT) har fått i oppdrag å lede en etatsgruppe kalt Klimakur 2020.

Gruppen har som mandat å utrede hva som må til for å oppfylle dette klimamålet. Utredningen danner grunnlag for regjeringens vurdering av klimapolitikken, som skal legges fram for Stortinget i 2010.

Ptil bidrar til dette arbeidet ved å legge til rette for at industrien kan ta i bruk nye løsninger og ny teknologi som kan redusere utslippene i petroleumsvirksomheten.

Det gjøres ved å se til at regelverket ikke utilsiktet skaper hindringer for utviklingen. Samtidig skal Ptil også se til at industrien sørger for at de valgte løsningene er fullt ut sikkerhetsmessig forsvarlige.

av Thor Gunnar Dahle