Gå til hovedinnhold

La fram faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplan

Rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten er nå lagt fram. Ptil har bidratt i dette arbeidet innenfor området sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.


Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2006 (St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)) skal oppdateres i 2010.

Tre myndighetsgrupper, ledet av Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Kystverket, har utarbeidet det faglige grunnlaget for oppdateringen.

 

Ptil har bidratt i arbeidet med det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten innenfor området sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Risiko
I dette arbeidet er det spesielt sikkerhetsspørsmål som er berørt. Ptils bidrag omfatter blant annet:

Ptils bidrag til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen er samlet i flere underlagsrapporter. Disse vil om kort tid bli publisert på vårt nettsted.

Lav sannsynlighet
- Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige, skriver Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Kystverket i en felles pressemelding i forbindelse med framleggingen i dag.

I meldingen konkluderes det også med at det er større risiko for akutt forurensing fra skipstrafikk enn fra petroleumsvirksomhet med dagens aktivitetsnivå.

Last ned rapport og pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen fra Norsk Polarinstitutt.