Gå til hovedinnhold

Miljøseminar: - Viktig å trekke lærdom av andres ulykker

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) er opptatt av å hindre akutte utslipp til miljøet. – Alle parter må bli flinkere til å trekke lærdom fra ulykker som har medført miljøutslipp, sier tilsynsdirektør i Ptil, Finn Carlsen. Presentasjonene under seminaret er nå publisert.


Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) og Petroleumstilsynet arrangerte denne uka seminaret ”Når ulykker truer miljøet”. Her belyste vi erfaringer og lærdom fra ulike hendelser offshore.

Lærdom fra Statfjord-ulykken
Erfaringene fra Statfjord-ulykken for drøyt to år siden var et av temaene på seminaret på tirsdag. Da lekket 4000 tonn råolje ut i sjøen etter det nest største utslippet i norsk oljehistorie. Petroleumstilsynet mener vi må bli flinkere til å trekke lærdom fra slike ulykker.

– De som har hatt slike hendelser er flinke til å sette i verk tiltak som forbedrer sikkerheten, mens de som ikke har hatt ulykker er langt dårligere. Det er viktig å lære av slike ulykker, spesielt når vi etter hvert beveger oss inn i langt mer sårbare områder som Barentshavet og kanskje også Lofoten, sier direktør i Ptil, Finn Carlsen.